ΜΠΕΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Νίκος Βιλλιώτης
Οικοδομικές Εργασίες – Ανακαινίσεις | Σαλαμίνα

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως εργασίες μπετόν Και πάντα σύμφωνα με την εγκεκριμένη από το Πολεοδομικό Γραφείο στατική μελέτη. Το οπλισμένο καθώς και το άοπλο σκυρόδεμα του φέροντος οργανισμού είναι τις όποιας κατηγορίας προβλέπει η μελέτη.

Όλα τα σίδερα που χρησιμοποιούμε είναι Ελληνικής προέλευσης. Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού του έργου από θεμέλια μέχρι και δώμα γίνετε ακριβώς όπως εμφανίζεται στα σχέδια της στατικής μελέτης βάση των οποίων εξεδόθη και η άδεια οικοδομής. Σημειώνεται ότι η χρήση δονητού καθίσταται υποχρεωτική σε όλα τα στάδια κατασκευής του φέροντος οργανισμού. Σε όλα τα μπετά μπαίνει ειδικός ρευστοποιητής ο οποίος μετά την πήξη του μπετού λειτουργεί σαν μεμβράνη, αφενός για την στεγανοποίηση του υπογείου, αφετέρου για την διάβρωση του σιδήρου.

Εξυπηρετούμε όλη τη Σαλαμίνα. Εγγυημένο αποτέλεσμα.

Εργασίες:

  • Κατασκευές μπετόν

  • Χτίσματτα

  • Επιχρίσματα (Σοβατίσματα)

  • Τοιχοποιίες

Φωτογραφίες