ΧΤΙΣΙΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΣΑΛΑΜΙΝΑ

Νίκος Βιλλιώτης
Οικοδομικές Εργασίες – Ανακαινίσεις | Σαλαμίνα

Αναλαμβάνουμε εργασίες χτισίματος  οικοδομών σατην Σαλαμίνα. Δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στην εφαρμογή των ακριβών διαστάσεων βάση σχεδίου (κάτοψης).

Όλα τα εξωτερικά τοιχώματα γίνονται από διάτρητους οπτόπλινθους, δηλαδή δύο δρομικά τούβλα όρθια με διάκενο και με την προβλεπόμενη μόνωση της μελέτης θερμομονώσεως. Τα εσωτερικά τοιχώματα γίνονται κατά το σύστημα της δρομικής οπτοπλινθοδομής δηλαδή μια σειρά όρθιων τούβλων. Όλες οι μεσοτοιχίες μεταξύ των διαμερισμάτων γίνονται κατά το σύστημα της οπτοπλινθοδομής με διάκενο πληρούμενο από ηχομονωτικά υλικά σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ.

Το χτίσιμο των τούβλων γίνεται με κονίαμα (λάσπη) αναλογίας περίπου 2,5 μερών άμμου προς ένα μέρος ασβέστη με προσθήκη 300χγρ. τσιμέντου ανά m3 κονιάματος. Την επομένη του χτισίματος γίνονται το σφήνωμα (για την καθ’ ύψος συρρίκνωση των τοίχων λόγω νωπής λάσπης).

Σε όλα τα τοιχώματα (εσωτερικά, εξωτερικά, συρόμενα, κ.λ.π.) κατασκευάζουμε συνάζια πάχους 10-12 cm σιδερωμένα. Πάνω από τα ανοίγματα παραθύρων και πορτών κατασκευάζετε ενισχυμένο πρέκι.

Εξυπηρετούμε όλη τη Σαλαμίνα. Εγγυημένο αποτέλεσμα.

Εργασίες:

  • Κατασκευές μπετόν

  • Χτίσματτα

  • Επιχρίσματα (Σοβατίσματα)

  • Τοιχοποιίες

Φωτογραφίες